Webbinarie – Sänk tempot för att bli snabbare

Lär dig skapa hög delaktighet och inkludering i grupp-diskussioner. Ta tillvara på olikheter och skapa ett lärande klimat.

Fredag 10/11 kl. 12.00 – 12.45 via zoom

Anmälan via länken: https://www.eventbrite.com/e/sank-tempot-for-att-bli-snabbare-biljetter-737983096307?aff=oddtdtcreator

Är det tyst när ni ska diskutera viktiga frågor, eller är det tvärtom, att ni avbryter varandra hela tiden?

Framgångsrika ledare och team är skickliga på att bryta dessa blockeringar. De lyckas också utnyttja varandras olikheter i diskussioner och beslutsprocesser. Detta leder till mer innovation, bättre beslut och högre välmående.

Under webbinariet kommer vi ge dig:

  • Demo på hur du stänger dörren till olikhet utan att du vet om det
  • Konkreta tips på hur du kan kommunicera på ett mer inkluderande sätt
  • Verktyg för att bryta den grupp-psykologiska kedjereaktionen som blockerar gruppens förmåga att ta tillvara på olika perspektiv.

Välkommen till webbinariet där du lär dig hur du med relativt enkla medel kan öppna dörren för delaktighet, och var du ska lägga mer tid för att i slutändan tjäna tid.

Webbinariet leds av:

Mirjam Hellgren, Organisationspsykolog på Psynova,

Stina Odlingson, Retorikkonsult på RetorIT