Psynova AB - Evolving People & Business

Om Psynova AB

Psynova AB startade 2021 med vision att hjälpa människor och organisationer att skapa ökad livskvalitét, livsglädje och livskraft. 

Psynovas idé handlar om att stärka välbefinnande, öka medvetenhet om värderingar och skapa förutsättningar för engagemang och verkliga beteendeförändringar. 

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet och utvärderar våra insatser regelbundet. 

Vi följer psykologförbundets etiska riktlinjer. 

Vi som arbetar på Psynova

Mirjam Hellgren20150206221130

Mirjam Hellgren

CEO, Founder, leg. psykolog, organisationskonsult

© Copyright 2021 | Psynova AB | https://www.linkedin.com/in/mirjamhellgren/ | 073-789 63 12