Mirjam Hellgren

CEO, Founder, leg. psykolog, organisationskonsult

Erfarenhet 

 

Organisationsutveckling 

 • Personbedömning inom utveckling och urval för ledare och framtida ledare. På ledningsgruppsnivå och medarbetarnivå. Mirjam är certifierad i GDQ (Group Development Questionnaire) samt inom flertalet psykologiska tester som används vid urval. 

 • Ledarskapsutbildningar för olika typer av ledare: organsiationsledare, chefer, projektledare och medarbetare 

 • Chefshandledning och chefscoachning. 

 • Grupputveckling, ledningsgrupp och medarbetargrupp. 

 • Organisationsanalys, kartläggning, stöd och handlingsplan. 

 • Offentlig- och privat sektor. 

 • Utbildning live och online 

 •  

Företagshälsovård 

 • Rehabilitering 

 • Arbetsförmågebedömning 

 • Samtalsstöd 

 • Kris och konflikt 

 • Behandling av stressrelaterade besvär, sömn, ångest, depression 

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö 

 •  

Psykologisk behandling 

 • Allmänpsykiatrisk mottagning  

 • Ångestsyndrom; Tvångssyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), social fobi, specifik fobi 

 • Depression, bipolära syndrom 

 • Personlighetssyndrom 

 • Stöd för ADHD/ADD/Autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer 

 • Psykologisk behandling via Internet 

 •  

Tidigare arbetsplatser 

 • Sandahl Partners Örebro 2018-2021 

 • Avonova företagshälsa Örebo 2017-2018 

 • Allmänpsykiatri Region Örebro Län 2017 

 • Capio Psykiatri Tyresö 2014-2017 

Mirjam Hellgren