Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Analys, handledning, coachning, utbildning, workshops

Analys, handledning, coachning, utbildning, workshops

Vårt arbetssätt

Vetenskaplig förankringVi uppdaterar oss regelbunden i aktuell forskning inom arbets- och organisationspsykologi.
Vi är experter på mänskligt fungerande!
SystemorienteratVi ser till helheten och analyserar hur olika delar samverkar för att skapa de mönster vi ser idag. Vi utgår från ett systemorienterat förhållningssätt för att förstå människan i det större sammanhanget.
ProcessinriktatUtifrån behovsanalysen gör vi en plan för hjälpsamma insatser. Under genomförande justerar vi fokus och insatser utifrån förändrade behov och förutsättningar.
Uppföljning och utvärderingVi utvärderar kontinuerligt våra insatser för att möta era behov. Vårt mål är att underlätta ert arbete så att ni kan göra mer av det ni är expert på - och prestera!

Exempel på utvecklingsinsatser:

Teamutveckling

Workshops

Utbildningar

Konflikthantering

Team Pro Workshop

Personbedömning och second opinion: Hitta kandidater i urval som passar till teamet

Ledarskapsutveckling

Lead Forward - verktyg för ledarutveckling

Personlig utveckling i sin roll

Ledarskapsutbildningar

Handledning och coaching

Personbedömning och second opinion: hitta ledare som lyckas i sin roll

Organisationsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Stöd i förändringsarbete

Organisationsanalys: Intervju och återkoppling

Riskanalys och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Stöd vid kris och konflikt

© Copyright 2021 | Psynova AB | https://www.linkedin.com/in/mirjamhellgren/ | 073-789 63 12