Organisationsutveckling

Våra tjänster

Arbetslivet idag innehåller många olika utmaningar både som anställd och som arbetsgivare: 

  • Att matcha roll till person (vad kommer jag trivas med? Vilken typ av roll kommer jag till min rätt i? Vilken person är det vi söker, vad behövs extra mycket i rollen?) 
  • Att bidra till psykosocialt hållbara arbetsplatser i en snabbt föränderlig värld. 
  • Hantera distansarbete och digitala team i olika grad  
  • Att snabbt kunna samarbeta med olika typer av människor i olika sammanhang. 
  • Lyckas i förändringsarbete både som arbetsgivare och som arbetstagare

Teamutveckling

Workshops

Utbildningar

Konflikthantering

Personlighetstester och analys i grupp

Personbedömning och second opinion: Hitta kandidater i urval som passar till teamet

Ledarskapsutveckling

Ledarträning

Personlig utveckling i sin roll

Ledarskapsutbildningar

Handledning och coaching

Personbedömning och second opinion: hitta ledare som lyckas i sin roll

Organisationsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Stöd i förändringsarbete

Organisationsanalys: Intervju och återkoppling

Riskanalys och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Stöd vid kris och konflikt

© Copyright 2021 | Psynova AB | https://www.linkedin.com/in/mirjamhellgren/ | 073-789 63 12