Frukostföreläsning 13/4 08.30-09.30 Så får ni till gott samarbete på kort tid:

Oavsett om du befinner dig i ett stabilt team eller om du rör dig mellan olika projektgrupper och har många interna eller externa kontakter, kommer samarbetsförmågan vara avgörande för hur väl och hur snabbt ni löser uppdraget.

Under föreläsningen får ni lära er mer om hur ni kan skapa gott samarbete på kort tid. Vi kommer ta upp spännande teman så som teaming, gruppdynamik och kommunikation.

Föreläsningen hålls av Mirjam Hellgren, organisationspsykolog på Psynova. Mirjam hjälper ledare, team och organisationer att utveckla sitt samarbete genom coachning, workshops och facilitering.

Detta får du med dig från dagen:

  • Vilka problem som kan uppstå i teamarbete/samarbete
  • Vad som skapar effektivt och välfungerande samarbete
  • Hur du bidrar till ett tryggt och öppet klimat

Plats: Stenbackevägen 6, MyOffice, Örebro

Vi bjuder på frukost!

Anmälan sker till kontakt@psynova.se. Uppge namn, kontaktuppgifter och ev. specialkost vid anmälan.

Varmt välkommen!