Webbinarie 21 sept – Undvik låsta positioner med emotionell agilitet

Kostnadsfritt webbinare (via zoom):  

DATUM: Tisdag 21/9 kl. 08.00-08.45 
PLATS: Via Zoom  

Anmäl dig här: https://www.eventbrite.com/e/undvik-lasta-positioner-med-emotionell-agilitet-biljetter-169996709735?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Har du också upplevt att du hade velat agera annorlunda i någon situation? Kanske hade velat säga ifrån eller kunnat vara mer konstruktiv?  

Emotionell agilitet skapar förutsättningar att lösa problem utan att det blir svårlösliga konflikter, minskar risken för stress och ökar förmåga till samarbete. Emotionell agilitet handlar om att skapa medvetenhet om sina reaktionsmönster, kunna förhålla sig till dem på ett icke-dömande sätt och att kunna agera utifrån sina värderingar. 

Emotionell agilitet är en mix av emotionell intelligens, självmedkänsla, värderingsstyrning, acceptans och medveten närvaro. Inom arbetslivet är detta nyckelfaktorer för effektiva ledare, välfungerande team, välmående personal, en hög grad innovation och arbetsprestation. 

I och med covid-19-pandemin har många organisationer ställt om till digitalt arbete på distans eller infört nya rutiner på annat sätt. De förändringar som detta medför leder ofta till att olika perspektiv behöver integreras till ett nytt sätt att arbeta. Både i beslutsfattandet och i implementerandet av nya arbetssätt finns det flera hinder på vägen. I dessa processer kan det lätt skapas låsningar, både inom oss själva och mellan oss. Emotionell agilitet hjälper oss att tänka mer opartiskt och agera mer i linje med mål och värderingar.

Välkomna att delta på frukostwebbinariet den 21 september kl. 08.00! 

På webbinariet får du möjlighet att veta mer om vad emotionell agilitet är och vad du kan göra för att öka din egen och andras emotionella agilitet. 

Mirjam Hellgren 

Psynova AB 

Läs mer: Emotional Agility. Susan David, Ph. D.