För privatpersoner

Våra tjänster

Till dig som privatperson kan vi erbjuda både kurser och behandling med fokus på hälsa, välmående och personlig utveckling.   

Vi som jobbar på Psynova har gedigna kunskaper i beprövad och modern psykologi. Vi utgår från ett systemteoretiskt perspektiv, där vi både ser till helheten delarna för att förstå en individs eller organisations fungerande.   Vi baserar våra insatser på senaste forskningen inom socialpsykologi, kognitiv- och perceptuell psykologi, neuropsykologi, grupp-psykologi, differentiell psykologi och psykometri. Vi har i huvudsak KBT (kognitiv beteendeterapi) som teoretisk bas i psykologisk behandling. 

Den du träffar är antingen legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Vi tar emot besök både live och digitalt.

Personlig utveckling

Hitta värderingar och långsiktiga mål

Öka emotionell agilitet

Öka förmåga till självomhändertagande

Öka livskvalitet och välbehag

Hantera livskriser och sorg

Psykologisk behandling

Social fobi, specifika fobier, tvångssyndrom, hälsoångest och andra ångesttillstånd

PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)

Generaliserad ångest

Depression

Parterapi

Kurser

Emotionell agilitet: Lär känna ditt känsloliv och agera enligt dina värderingar

Hantera stress

Sov bättre

Tillämpad avslappning

Balans i livet

© Copyright 2021 | Psynova AB | https://www.linkedin.com/in/mirjamhellgren/ | 073-789 63 12